Договір публічної оферти

За цим Договором Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Користувач (Покупець), з іншої сторони, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу сертифікатів на заходи Продавця через сайт https://balloonfest.com.ua. 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Використання сайту https://balloonfest.com.ua свідчить про прийняття Користувачем умов цього Публічного договору. Взаємодія між Продавцем і Покупцем здійснюється на підставі цього Договору, а також чинного законодавства України. 
1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців. При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати сертифікатів, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору. 
1.3. Використовуючи сервіси сайту або скориставшись будь-якою його функціональної можливістю, Користувач (Покупець) підтверджує, що ознайомлений з цим Договором і всіма іншими умовами, викладеними на сторінках сайту, висловлює свою беззастережну згоду з усіма умовами цього Договору, розуміє і приймає умови Публічного договору в повному обсязі без будь-яких винятків і застережень і зобов'язується виконувати їх в повній мірі, а також негайно припинити використання сервісів в разі незгоди з будь-яким з умов. Користувач підтверджує, що поінформований щодо поширення умов Договору на всі існуючі на даний момент сервіси сайту, а також на будь-який їхній розвиток і / або додавання нових сервісів. 
1.4. Акцептом (прийняттям) умов Публічного договору вважається факт використання сайту Користувачем, який настає в момент початку такого використання, а саме: переходу Користувачем на його адресу з використанням веб-браузера або будь-якої іншої програми та / або технічних пристроїв, що дають можливість відображення вмісту веб-сторінок сайту. Якщо Користувач (Покупець) з якихось причин не згоден з умовами цього Договору повністю або частково, Власник сайту просить його покинути сайт https://balloonfest.com.ua. Всі повідомлення, претензії і будь-яка інша кореспонденція, яку направляють один одному Сторони Публічного договору, вважаються надісланими належним чином в електронній формі за допомогою e-mail повідомлень, а також у формі повідомлень в межах сайту, передбаченим його функціональними особливостями способом (форми зворотного зв'язку, публікації тощо). Кореспонденція вважається також спрямованої належним способом, якщо вона спрямована Сторонами в письмовій формі з необхідними реквізитами, в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
1.5. Власник сайту залишає за собою право змінювати цей Договір без будь-якого спеціального повідомлення третіх осіб. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення на веб-сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Чинна редакція Публічного договору завжди знаходиться на сторінці за адресою: https://balloonfest.com.ua 
1.6. Весь зміст сайту https://balloonfest.com.ua захищений авторськими правами власника сайту та / або третіх осіб, права яких були передані власнику сайту на законних підставах. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій). 
1.7. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт є обов'язковим і можливе лише після попереднього узгодження з власником сайту. 
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 
Акцепт - повне й беззастережне прийняття Користувачем (Покупцем) умов публічного договору. З моменту прийняття умов Публічного договору, Сайт, в особі його власника (Продавця), і Користувач сайту (Покупець) є його Сторонами. 
Власник сайту - ТОВ "ПОВІТРОПЛАВНЕ ТОВАРИСТВО "МОНГОЛЬФ'ЄР" Адреса: 04080, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДМИТРІВСЬКА, 45, ЄДРПОУ 39894881.
Договір купівлі-продажу сертифікату/сертифікатів (правочин) - правочин, що укладається за допомогою технічних засобів сайту Продавцем і Покупцем, з метою зробити між ними товарно-грошовий обмін. Умови правочину встановлюються цим документом. 
Замовлення - оформлений у відповідному порядку запит Покупця на придбання сертифікатів, оформлений за допомогою електронної форми на сайті самим Користувачем. 
Інформація приватного характеру - персональні дані Клієнта, інформація, що дозволяє, при її використанні окремо або в комбінації з іншого доступною інформацією, ідентифікувати Клієнта. 
Публічний договір (Оферта) - публічна пропозиція Продавця, в особі власника сайту, адресована будь-якій фізичній особі, прийняти і виконувати умови цього Договору, включаючи всі додатки до нього. 
Покупець - Користувач, який уклав договір купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформлення Замовлення від Продавця і здійснює покупку Товару за допомогою сайту. 
Користувач - фізична особа, яка внаслідок переходу за адресою сайту з використанням веб-браузера або будь-який інший програми і / або технічних пристроїв, отримало можливість відображення вмісту веб-сторінок сайту і, в залежності від скоєних ним дій, може набути статусу Покупця. 
Сайт - веб-сайт https://balloonfest.com.ua/ (далі - Сайт), що представляє собою комунікаційну платформу для розміщення інформації про товари і послуги, умови їх продажу і взаємодії з Продавцем. 
Сторона - Продавець або Покупець. 
Товар – Сертифікати для участі у заходах Продавця. 
ФЕСТИВАЛЬ ПОВІТРЯНИХ КУЛЬ «МОНГОЛЬФ'ЄРІЯ» - сайт, через який Продавець продає сертифікати за допомогою мережі Інтернет, розташований за адресою https://balloonfest.com.ua/. 
Ціна - встановлена на сайті вартість Товару, дійсна на момент укладання угоди. 
Cookies - невеликі файли, які тимчасово зберігаються на жорсткому диску, що дозволяють розпізнати комп'ютер Користувача (Покупця) при повторному відвідуванні сайту. 
Web beacons - також відомі як single pixel або clear gif technology, або action tags, веб-маяки - електронні зображення, що дозволяють власнику сайту вести підрахунок відвідувачів, які звернулися до певної сторінці; використовуються як технологія збору статистичної інформації, можуть бути використані на сайті. 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати квитки для участі у заходах Продавця на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, сплатити вартість замовлених сертифікатів. 
4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 
4.1. Взаємні права та обов'язки відображені і деталізовані в цьому Договорі. Власник сайту рекомендує особам, які не досягли 18 років, утриматися від доступу до персоналізованих сервісів сайту. Сайт не збирає навмисно відомостей, що надійшли від неповнолітніх осіб, включаючи персональні дані, не використовує і не орієнтує зміст сайту на неповнолітніх. Відповідальність за дії неповнолітніх осіб, включаючи придбання ними Товарів з використанням сайту, покладається на законних представників неповнолітніх осіб. 
4.2. Право на користування послугами сайту мають фізичні особи, які досягли 18-річного віку і мають повну дієздатність - в тому числі право укладати договори, які мають юридичну силу, згідно з чинним законодавством України. Для підтвердження статусу Покупця потрібно заповнити реєстраційну форму. При цьому власник сайту залишає за собою право відхилити будь-яку заявку на покупку, здійснити блокування Користувача без вказівки причин. 
4.3. Користувач приймає на себе зобов'язання не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що суперечать чи порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері права інтелектуальної власності, авторських та / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту та сервісів сайту. 
4.4. Жодне положення цього Договору не може тлумачитися як встановлення між Користувачем (Покупцем) і Власником сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором. 
4.5. Користувач (Покупець) має право: 
• користуватися всіма наявними на сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, запропоновані на сайті; 
• ставити будь-які питання, що відносяться до роботи сайту та/або послуг, що надаються Власником сайту за реквізитами, які знаходяться у відповідному розділі сайту; 
• користуватися сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Договором та не заборонених законодавством України; 
4.6. Зобов'язання Користувача при реєстрації: 
4.6.1. Для придбання Товару на сайті, Користувач погоджується надати достовірну і повну інформацію з питань, зазначених при реєстрації, і необхідну для виконання зобов'язань з боку Власника сайту щодо придбаного Товару. У разі надання невірної інформації, або якщо у Продавця є серйозні підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна та / або недостовірна, Власник сайту має відмовити Користувачеві у використанні сервісів сайту. 
4.7. Зобов'язання Користувача при використанні сервісів Сайту: 
4.7.1. Користувач приймає на себе зобов'язання не використовувати сервіси сайту з метою: • порушення прав неповнолітніх осіб та / або заподіяння їм шкоди в будь-якій формі; • обмеження прав меншин; • видачі себе за іншу людину (реєстрації під чужим ім'ям фізичної особи) та / або представника організації або співтовариства без достатніх на те прав; • збору і обробки персональних даних, інформації про приватне життя будь-яких осіб; • порушення нормальної роботи сайту; • порушення законодавства України та / або міжнародних норм права. 
4.8. Власник сайту категорично забороняє: • використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту сайту; • порушувати належне функціонування сайту; • будь-яким способом обходити навігаційну структуру сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного сайту; • несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на сайті; • порушувати систему безпеки або автентифікації на сайті або в будь-якій мережі, яка належить до сайту; • виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача сайту; • використовувати сайт і його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права Продавця або інших фізичних та / або юридичних осіб. 
4.9. Обмеження відповідальності власника сайту 
4.9.1. Власник сайту, не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача. 
4.9.2. Власник сайту, не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв'язку з цим сайтом, його використанням або неможливістю використання, не несе відповідальності або зобов'язань за будь-яке призупинення або припинення роботи функцій і сервісів сайту в результаті власних необережних дій (бездіяльності) Користувача або дій (бездіяльності) будь-якої третьої сторони. 
4.9.3. Власник сайту, не несе відповідальності за неповну, неточну, некоректну вказівку Користувачем своїх даних при оформленні замовлення. 
4.9.4. Відповідальність Власника сайту внаслідок використання веб-сайту або в зв'язку з виконанням цього Договору виключається в тій мірі, яка допустима згідно з чинним законодавством України. 
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 
5.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом додавання Товарів у своє замовлення. 
5.2. Термін обробки Замовлення до 24 годин з моменту його оформлення. 
5.3. Сертифікат можна використати до дати, що зазначена на ньому. Невикористаний сертифікат після закінчення його дії обміну не підлягає та гроші за нього не повертаються.
6. ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 
6.1. Ціна кожного окремого Товару/Послуги визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці сайту. 
6.2. Вартість Замовлення складається з вартості всіх замовлених товарів. 
6.3. Покупець оплачує замовлення банківською картою на сайті, за допомогою платіжної системи. 
6.4. Оформлення замовлення можливе лише за умови повної оплати вартості Товару/Послуги на сайті. 
7. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ (ГРОШОВИХ КОШТІВ)
7.1. Покупець має право повернути придбаний на сайті Продавця сертифікат для вільного польоту на повітряній кулі за умови, якщо організатор польоту не надав послугу у заплановану дату та не запропонував можливість польоту протягом найближчих 14 днів.
Сертифікати (та квитки) категорій "Вхід" та "Прив'язний політ" поверненню не підлягають. Заплановані дати та час роботи аеростатів можуть бути змінені у зв'язку із несприятливоми погодними умовами або іншими непідконтрольними організаторам факторами.Покупець має право повернути придбаний на сайті Продавця сертифікат категорій "Вхід" та "Прив'язний політ" за умови, якщо Продавець не запропонував дві або больше події до кінцевого терміну дії сертифікату для його використання або протягом 8 місяців з моменту покупки у разі відсутності терміну дії використання на сертифікаті.
Для подачі заявки на повернення після кінцевої дати , потрібно, завантажити зразок заяви у довільній формі з зазначенням номерів сертифікатів, дати покупки, кінцевої дати використання, заповнити її та надіслати Продавцю на пошту au.moc.tsefnoollab%40ofni разом із сканом / фотографією документу, що підтверджує особистість, сертифікатами та контактними даними. 
7.2. Повернення грошових коштів за сертифікати здійснюється виключно способом, застосованим Покупцем при його оплаті. 
7.3. У випадку організації Продавцем менше двох заходів після придбання Покупцем сертифікату і до кінцевої дати його дії, Покупець має право переоформити сертифікат на більший термін за погодженням із Продавцем або повернути вартість сертифікату, звернувшись до Продавця не пізніше ніж за 24 години до кінцевої дати дії Сертифікату. 
7.4. Продавець повертає Покупцю вартість придбаного сертифікату, не пізніше ніж через 30 (тридцять) банківських днів з дня отримання Продавцем письмової заяви Покупця з усіма супутніми документами, повернутого сертифікату, за умови заповнення повних і коректних даних. 
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством. 
8.2. Спори, що виникли в результаті порушення (можливого порушення) умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо в зазначений спосіб спір вирішити неможливо, то він підлягає подальшому розгляду в судовому порядку відповідно до правил підвідомчості і підсудності даної категорії спору і відповідно до чинного законодавства України 
9. Форс-мажорні обставини 
9.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили), тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. 
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. 
9.2. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставини. 
9.3. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. 
9.4. Незважаючи на наявність обставин непереборної сили, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки. 
10. ІНШІ УМОВИ 
10.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень та інше). 
10.2. Прийняттям умов Договору Покупець дає згоду на збір і обробку його персональних даних, необхідних для виконання Замовлення. 
10.3. Отримання і збір інформації приватного характеру 
10.3.1. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках даного Договору, надаються Користувачем шляхом заповнення форми замовлення на сайті і включають в себе наступну інформацію: 
- прізвище, ім'я, по батькові Користувача; - контактний телефон Користувача; - адреса електронної пошти (email). 
10.3.2. Надання Продавцю такої інформації здійснюється Користувачем свідомо і виключно добровільно. 
10.3.3. Власник сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем. 
10.3.4. Продавець також може отримувати про Покупця інформацію приватного характеру від Партнерів або постачальників послуг (наприклад, про факт проведення платежу). 
10.4. Cookies та Web Beacons 
Сайт використовує cookies виключно в цілях отримання інформації про використання сайту. Дані в файлах cookies анонімні і не містять персональних даних. Технологія web beacons дозволяє власнику сайту знати про те, який Користувач (Клієнт) натиснув на ключовий елемент (такий як посилання або графічне зображення) на сайті. Інформація в web beacons анонімна і не містить персональних даних. Користувач може в будь-який момент за допомогою налаштувань браузера відключити cookies / web beacons. 
10.5. Власник сайту зобов'язується вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті. 
10.6. Інформація приватного характеру може бути надана третім особам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України та / або за згодою Користувача. Продавець залишає за собою право повідомляти відповідним правоохоронним або урядовим органам про наявність будь-якої діяльності, яка, з його точки зору, є протиправною, не інформуючи про це Користувача. 
10.7. При оплаті замовлень на сайті за допомогою платіжних карт, всі операції з ними проводяться банками в спеціальних захищених режимах. Ніяка конфіденційна інформація про банківські картки, крім повідомлення про здійснений платіж, Продавцю не передається і не може бути передана. 
10.8. Для захисту конфіденційних відомостей (наприклад, номер рахунку) використовуються стандартні галузеві методи. Користувач несе відповідальність за прийняття розумних заходів для охорони інформації приватного характеру від несанкціонованого доступу або зловживання, в тому числі, але не обмежуючись, за захист пароля та іншої інформації для доступу.